BERG MOE MEDIA

NEW VENTURE INSIGHTS

Easycare - En revolusjon i måten utstyr flyter i helsevesenet

  • Programvare for administrasjon og logistikk i kommunal ergoterapi og hjelpemiddeldistribusjon. 
  • I dag er det meste av behandlingen analog og krever store ressurser, som i hovedsak tas fra pasientene og de ansatte i systemet. Vi har i dag et kommersielt produkt, som løser store deler av arbeidsflyten i tjenesten.

Se denne videoen for å lære mer om Easycare

Play Video

Om Easycare

Easycare AS er et selskap som ønsker å revolusjonere administrasjon og logistikk i kommunal ergoterapi og hjelpemiddeldistribusjon. I dag er det meste av administrasjonen analog og krever store ressurser, som i hovedsak tas fra pasientene og de ansatte i systemet. I tiden framover vil der måtte utplasseres store mengder utstyr i pasientenes hjem, noe som ikke vil være mulig uten effektiv, digital administrasjon og logistikk. Vi sier at vi gir mer tid til omsorg.

Vi har i dag ett kommersielt produkt, som løser store deler av arbeidsflyten i tjenesten. Vi er også deltakere i et stort innovasjonspartnerskap i Agder, der alt velferdsteknologisk utstyr skal inkluderes i samme løsningen. Vi tror dette vil bety en revolusjon i måten utstyr flyter i helsevesenet.

Vi er det eneste selskapet i Norge, og kanskje også internasjonalt, som spesialiserer seg på dette produktsegmentet. Vi ønsker å posisjonere oss som det ledende selskapet innenfor det enorme markedet vi ser framover. Vi ser på Norge som en arena for verifisering av produktene våre, men internasjonalt salg er vårt endelig mål. Sonderinger i for eksempel Tyskland viser at der er et stort behov for våre løsninger der.

Vi har store ambisjoner. For å få dette til trenger vi kapital. Der finnes kilder for offentlig støtte, men disse krever matching fra investorer. Dersom du vil være med på det vi tror vil bli en fantastisk reise, kan du melde din interesse her i skjema under.

Legg igjen kontaktinfo i skjema under og du blir kontaktet innen 24 timer

KONTAKT INFO

Koordinator

Berg Moe
Tel: +47 970 25 340
Email: bm@bergmoe.com

Manager / CEO

Reinert Torbjørn Seland
Tel: +47 992 83 852
Email: rts@easycare.as

Copyright © Berg Moe Media 2024